IT-arkkitehti (IAM)

TYÖPAIKAN ESITTELY

Valtori rakentaa digitaalista Suomea. Tuotamme valtionhallinnon toimialariippumattomat ICT-palvelut sekä korkean varautumisen ja turvallisuuden vaatimukset täyttäviä tieto- ja viestintäteknisiä palveluja ja integraatiopalveluja. Mahdollistamme valtionhallinnon työn sujumisen toimivien ja turvallisten palvelujen avulla. Valtorissa työskentelee 1400 ammattilaista eri puolilla Suomea.

Valtorin asiakkaita ovat kaikki valtionhallinnon virastot ja laitokset. Asiakkaina voivat olla myös valtion liikelaitokset, muut julkisen hallinnon viranomaiset, julkisoikeudelliset laitokset, eduskunta ja valtion talousarvion ulkopuoliset rahastot ja julkista hallinto- tai palvelutehtävää hoitavat yritykset tai yhteisöt. Työkulttuurimme rakentuu luottamukselle ja arvostukselle. Yhdessä teemme Valtorista työpaikan, jossa on mukava tehdä töitä.

Työpaikan tiedot: Helsinki Lintulahdenkatu 5 00530 Helsinki

TEHTÄVÄN KUVAUS

Identiteetin- ja pääsynhallinta (Identity and Access Management, IAM) on keskeisen osa Valtorin tuottamien ICT-palvelujen muodostamaa palvelukokonaisuutta. IT-arkkitehti (IAM) toimii identiteetin- ja pääsynhallinnan arkkitehtuurista vastaavana arkkitehtina, jonka keskeinen tehtävä on IAM-arkkitehtuuriin liittyvien linjausten ja kehityspolkujen määrittäminen sekä identiteetin- ja pääsynhallinnan kehittäminen osana Valtorin palveluarkkitehtuuria. IT-arkkitehti (IAM) osallistuu myös Valtorin asiakkaiden kanssa yhdessä tehtävään arkkitehtuurikuvaamiseen.

IT-arkkitehdin (IAM) tehtävä edellyttää laaja-alaista teknistä ja toiminnallista asiantuntijuutta sekä kyvykkyyttä hallita laajoja kokonaisuuksia. Tehtävässä korostuvat hyvä arkkitehtuuridokumentoinnin osaaminen, yhteistyötaidot sekä ratkaisuhakuisuus, johon liittyy taloudellisen kannattavuuden ja toimivuuden arviointi. Tehtävässä tarvitaan myös kykyä ohjeistaa ja kouluttaa Valtorin palvelukehityksestä ja -tuotannosta vastaavia henkilöitä.

IT-arkkitehdin (IAM) tehtävää tukevat Valtorin Arkkitehtuuri-yksikön lisäksi Valtorin muut arkkitehdit ja asiantuntijat.

VAATIMUKSET

vähintään 5 vuoden kokemusta identiteetin- ja pääsynhallinnan tehtävistä

toimialariippumattomien ICT-palvelujen syvällistä ymmärrystä ja laajaa kokemusta

kykyä soveltaa palveluarkkitehtuuria suunniteltaessa asiakkaan toiminnan ja prosessien tarpeeseen sopivaa toimivaa ratkaisua

ICT-palvelujen kannattavuuteen vaikuttavien tekijöiden tuntemusta

hyvää suullista ja kirjallista ilmaisua sekä kykyä vakuuttaa asiakas

kyky verkostoitua sekä toimia tulkkina toiminnan ja ICT:n välillä

halua ja kykyä oppia jatkuvasti uutta

Hakijalle eduksi lasketaan Julkisessa hallinnossa käytettävien ratkaisujen ja Valtorin palveluarkkitehtuurin tunteminen sekä tietoturvallisuuden ja projektityömenetelmien osaaminen luetaan hakijalle eduksi.

Tehtävään ei ole säädetty kelpoisuusvaatimuksia.

Haettavan tehtävän palkkaus määräytyy Valtorin palkkausjärjestelmän vaativuustason 11 mukaisesti. Vaativuustason mukainen tehtäväkohtainen palkanosa on 4 151,57 eruoa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

– Ateriaetu

– Liikunta- ja kulttuurietu

– Laajat työterveyden palvelut

– Ergonomiset työvälineet ja erityistyölasit

– Työkokemuksen perusteella jopa 38 arkipäivää lomaa / vuosi

– Opiskelun palkallinen tuki 15 päivää / vuosi

– Joustavuus työajassa ja etätyössä

Tehtävän aloitus sopimuksen mukaan tarvittaessa.

Vakinainen.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).

Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa .

Tehtävän sijoituspaikka Helsinki tai muu Valtorin toimipiste.

Tehtävän sijoituspaikka määritetään henkilön valinnan yhteydessä

Tehtävään valitulla on kuuden kuukauden koeaika.

ID: 28-1132-2020

Työ- ja elinkeinoministeriö

Apply Now

Categories

JobsXplore is more than a job board. You get more attention and more awareness from job seekers, and as employers, you can easily expose your company branding and be highlighted globally.

____________________________________

Contact Us

Contact Us |
Policy | Term and Condition |

____________________________________

Job Seekers

Create Free Account | Search Jobs |
Search Salaries | Candidates FAQs |

____________________________________

Employers

Employers | How It Work | Post FREE Job Ad | Employer FAQs |

___________________________________

Jobfair

Exhibitor | How It Work | Jobfair FAQs |

___________________________________

Popular Country To Work

Australia | Austria | Canada |
Denmark | Finland | France |
Germany | India | Indonesia |
Ireland | Italy | Japan | Kuwait |
Malaysia | Netherlands | New
Zealand | Qatar | Saudi Arabia |
Singapore | South Korea | Spain |
Sweden | Switzerland | Taiwan |
Turkey | United Kingdom | United
State | United Arab Emirates  |
_____________________________________