IT-asiantuntija

TYÖPAIKAN ESITTELY

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) kuuluu ympäristöministeriön hallinnonalaan ja vastaa keskeisesti valtion asuntopolitiikan toimeenpanosta. Myönnämme asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia sekä ohjaamme ja valvomme ARA-asuntokannan käyttöä. Olemme mukana asumisen kehittämiseen ja asuntomarkkinoiden asiantuntijuuteen liittyvissä hankkeissa ja tuotamme alan tietopalvelua. Olemme asumisen asiantunteva kumppani ja edistämme ekologisesti kestävää, laadukasta ja kohtuuhintaista asumista. Palveluksessamme on 80 henkilöä. Toimitilamme sijaitsevat Lahdessa.

Tahtonamme on uudistua, toimia aktiivisesti muutoksia ennakoiden ja tehdä asioita aikaisempaa paremmin. Arvostamme asiakkaitamme ja toimimme asukaslähtöisesti. Etsimme oikeudenmukaisia ratkaisuja asiakkaidemme tilanteisiin. Teemme kannustavaa ja vastuullista yhteistyötä sidosryhmien kanssa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

ARA on savuton työpaikka.

Työpaikan tiedot: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) Vesijärvenkatu 11 A 15140 Lahti

TEHTÄVÄN KUVAUS

Toimit viraston tietohallintoryhmässä asiantuntijana ja nimetyissä projekteissa projektipäällikkönä.

Osallistut viraston IT-roadmapin suunnitteluun varmistaen, että valitut ratkaisut tukevat kokonaisarkkitehtuuria ja vastaavat asiakkaiden ja viraston tarpeisiin prosesseja kehittäen. Teet tiivistä yhteistyötä viraston muiden IT-henkilöiden, viraston eri substanssiasiantuntijoiden, järjestelmätoimittajien ja muiden kumppanien kanssa. Organisoit ja hallinnoit projekteja, uskallat haastaa rakentavasti toimintatapoja sekä pystyt esittelemään uusia ratkaisuja.

Osallistut aktiivisesti virastossa esiin tuleviin moninaisiin IT-tehtäviin. Projektien lisäksi tehtävät sisältävät mm. vianselvityksiä, teknistä käyttäjätukea, tiedottamista ja raportointia, dokumentointia ja erilaisia koordinointitehtäviä, suunnittelua, testausten koordinointia ja testausta.

VAATIMUKSET

Odotamme sinulta soveltuvaa ICT-alan koulutusta sekä kokemusta ja osaamista IT-projektien läpiviennistä, myös monitoimijaympäristössä. Hallitset projektin koko elinkaaren ja hahmotat suurten linjojen lisäksi pienemmätkin huomioitavat asiat sekä tunnistat asioiden väliset riippuvuudet. Työskentelet systemaattisesti ja innostavasti myös muutoksien ja aikataulupaineen alla. Kykenet hallitsemaan ja koordinoimaan useampaa samaan aikaa käynnissä olevaa projektia. Olet tiimipelaaja, joka mielellään jakaa osaamistaan muille. Tunnet uusia web-teknologioita ja pilviarkkitehtuuria. Ymmärrät kokonaisuuksia ja integraatiorajapintojen hyödyntämistä. Arvostamme julkisen hallinnon ja toimintaympäristön tuntemusta. Tehtävä edellyttää erinomaista suomen kielen taitoa.

Hahmotat luontevasti isoja kokonaisuuksia ja nautit rutiinien hoitamisen lisäksi projektityyppisestä työstä. Sinulla on kyky saavuttaa asetetut tavoitteet varmistamalla aikaansaaminen ja asioiden eteenpäin vieminen reippaalla otteella. Verkostoidut mielelläsi ja viestit vaikuttavasti niin talon sisällä kuin sen ulkopuolellakin. Olet positiivisen kautta asioihin ja haasteisiin tarttuva työstäsi innostunut osaaja. Keskityt työssäsi olennaiseen, olet ratkaisuhakuinen, oma-aloitteinen sekä vastuuntuntoinen. Sinulla on taito ja kyky tuoda osaamisesi ja näkemyksesi esiin tilanteen vaatimalla tavalla.

Tehtävä edellyttää dokumentointi- ja visualisointikykyä erilaisten dokumenttien ja kuvausten muodossa. Neuvottelet ja kommunikoit tuloksekkaasti niin asiakasrajapinnassa kuin teknisellä tasolla.

Omaat sujuvat vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot; viihdyt vuorovaikutustilanteissa sekä organisaation sisällä että asiakas- ja yhteistyöverkostoissa. Olet yhteistyökykyinen ja palveluorientoitunut. Ymmärrät käyttäjien tarpeita ja toimit sujuvasti tekniikan edustajana myös ei-teknisten ihmisten kanssa.

Eduksesi luetaan tietojärjestelmäosaaminen ja kokemus yhteistyöstä järjestelmä- tai ICT-infrastruktuuritoimittajien kanssa sekä vahva projektiosaaminen.

Tehtävään ei ole erityisiä säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.

ARAn palkkausjärjestelmä perustuu tehtävän vaativuudenarviointiin. Tehtävän vaativuusluokka on 9 (tehtäväkohtainen palkanosa 3.609,32 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa n. 4-30 % tehtäväkohtaisesta palkasta.

Tarjoamme laaja-alaisen ja vaihtelevan asiantuntijatehtävän, jossa pääset kehittämään ja kehittymään tietohallinnon monipuolisissa tehtävissä. Valtiolla teet yhteiskunnallisesti merkittävää työtä.

ARAssa on käytössä liukuva työaika, tuettu työpaikkaruokailu, etätyömahdollisuus, lakisääteistä laajempi työterveyshuolto, työmatkatuki ja tuki virike- ja liikuntatoimintaan.

Määräaikaisuuden perusteena työn luonne, projektityö. Tehtävässä aloitus 1.4.2021 tai sopimuksen mukaan.

Määräaikainen (yli 12 kk). Määräaikainen 30.6.2023 asti.

Virka on viraston yhteinen. Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).

Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa .

Verkkohaastattelut ovat 8.2. ja 11.2.

Hakijoiden nimet ovat julkisia.

Rekrytointiprosessissa voidaan käyttää soveltuvuusarviointia.

Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

Rekrytointi on ehdollinen. IT-asiantuntijan tehtävä täytetään, jos projektille myönnetään ASO-lain muutoksiin liittyvä hankemääräraha.

Työnhakijoiden henkilötietojen käsittelystä kerrotaan ARAn verkkosivuilla

ID: 35-2-2021

Työ- ja elinkeinoministeriö

Apply Now

Categories

JobsXplore is more than a job board. You get more attention and more awareness from job seekers, and as employers, you can easily expose your company branding and be highlighted globally.

____________________________________

Contact Us

Contact Us |
Policy | Term and Condition |

____________________________________

Job Seekers

Create Free Account | Search Jobs |
Search Salaries | Candidates FAQs |

____________________________________

Employers

Employers | How It Work | Post FREE Job Ad | Employer FAQs |

___________________________________

Jobfair

Exhibitor | How It Work | Jobfair FAQs |

___________________________________

Popular Country To Work

Australia | Austria | Canada |
Denmark | Finland | France |
Germany | India | Indonesia |
Ireland | Italy | Japan | Kuwait |
Malaysia | Netherlands | New
Zealand | Qatar | Saudi Arabia |
Singapore | South Korea | Spain |
Sweden | Switzerland | Taiwan |
Turkey | United Kingdom | United
State | United Arab Emirates  |
_____________________________________