IT- och ekonomiperson

Vi söker en IT- och ekonomi person. Vår verksamhet växer och vi vill stärka vår ekonomiavdelning. Vi erbjuder en intressant arbetsuppgift i ett bra team med en konkurrenskraftig lön.

Uppgifter:

– IT system, dokumentation, datasekretess (GDPR)

– Kontaktperson till vårt IT stöd

– Huvudanvändare i vårt produktionssystem

– Bokföring

– Löneräkning och fakturering

– Övriga kontorsarbeten

Vi önskar:

– Goda språkkunskaper, svenska, finska och engelska

– Flexibilitet, också gällande arbetsuppgifter

– Social kompetens

– Initiativrik

– Lämplig utbildning, tex. IT- tradenom

– Erfarenhet av liknande uppgifter

Mera information ges av Arthur Wessman, tel. 0400731303, den 18.12 kl. 08.00-15.00.

Ansökningar med löneanspråk skickas till senast 27.12.2020.

Työ- ja elinkeinoministeriö

Apply Now

Categories

JobsXplore is more than a job board. You get more attention and more awareness from job seekers, and as employers, you can easily expose your company branding and be highlighted globally.

____________________________________

Contact Us

Contact Us |
Policy | Term and Condition |

____________________________________

Job Seekers

Create Free Account | Search Jobs |
Search Salaries | Candidates FAQs |

____________________________________

Employers

Employers | How It Work | Post FREE Job Ad | Employer FAQs |

___________________________________

Jobfair

Exhibitor | How It Work | Jobfair FAQs |

___________________________________

Popular Country To Work

Australia | Austria | Canada |
Denmark | Finland | France |
Germany | India | Indonesia |
Ireland | Italy | Japan | Kuwait |
Malaysia | Netherlands | New
Zealand | Qatar | Saudi Arabia |
Singapore | South Korea | Spain |
Sweden | Switzerland | Taiwan |
Turkey | United Kingdom | United
State | United Arab Emirates  |
_____________________________________