IT-tukihenkilö, 2 paikkaa

Omnia hakee kahta IT-tukihenkilöä vakinaiseen palvelussuhteeseen 1.3. alkaen.

IT-tukihenkilö huolehtii tietohallintopalveluiden käytön tuessa loppukäyttäjille annettavasta tietokoneiden ja mobiililaitteiden käyttötuesta sekä keskitettyjen järjestelmien ja ohjelmien teknisestä käyttötuesta. IT-tukihenkilö selvittää ongelman ja muuttaa tarvittaessa laitteiston kokoonpanoa, asentaa uusia ohjelmia ja tarvittaessa myös ohjaa kysymyksiä asiantuntijoille tai toimittaa laitteen huoltoon. Lisäksi tehtäviin kuuluvat myös teknisten laitteiden, tietokoneiden, niiden oheislaitteiden ja verkkojen asennukset ja ylläpitotyöt.

Tehtäviin kuuluu myös vastuuta tietoturvan ja -suojan toteutumisesta, tutustumista uusiin ohjelmiin ja laitteisiin sekä alan kehityksen jatkuvaa seuraamista.

Tehtävä edellyttää IT-alalle soveltuvaa vähintään II-asteen perustutkinto/ammattitutkintoa, tehtäväalueen syvällistä tuntemusta, alan englannin kielen taitoa, tietoteknistä osaamista, oma-aloitteisuutta, ongelmanratkaisukykyä ja palveluhenkisyyttä.

Eduksi luetaan kokemus ohjeistusten tekemisestä.

Palvelussuhteessa sovelletaan koeaikaa.

Toteutamme rekrytoinnin anonyymina. Hakemuksista poistetaan hakijan nimi, ikä ja äidinkieli. Täytäthän huolellisesti tutkinto- ja työkokemuskohdat, sillä haastateltavat valitaan niiden tietojen perusteella. Huomioithan myös vapaisiin tekstikenttiin kirjoittaessasi, että myös ne noudattaisi anonymiteetin periaatteita. Esimies valitsee haastateltavat henkilöt anonyymien hakemuksien joukosta. Sen jälkeen rekrytointi etenee normaalisti.

Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen.

Kuntarekry

Apply Now

Categories

JobsXplore is more than a job board. You get more attention and more awareness from job seekers, and as employers, you can easily expose your company branding and be highlighted globally.

____________________________________

Contact Us

Contact Us |
Policy | Term and Condition |

____________________________________

Job Seekers

Create Free Account | Search Jobs |
Search Salaries | Candidates FAQs |

____________________________________

Employers

Employers | How It Work | Post FREE Job Ad | Employer FAQs |

___________________________________

Jobfair

Exhibitor | How It Work | Jobfair FAQs |

___________________________________

Popular Country To Work

Australia | Austria | Canada |
Denmark | Finland | France |
Germany | India | Indonesia |
Ireland | Italy | Japan | Kuwait |
Malaysia | Netherlands | New
Zealand | Qatar | Saudi Arabia |
Singapore | South Korea | Spain |
Sweden | Switzerland | Taiwan |
Turkey | United Kingdom | United
State | United Arab Emirates  |
_____________________________________