Johtava IT-asiantuntija (Jatkuva palvelu -toiminno

TYÖPAIKAN ESITTELY

Maanmittauslaitos tuottaa tietoa, palvelua ja tutkimusta Maasta. Maanmittauslaitoksessa arvostetaan kehittämistä, kokeiluja ja jatkuvaa oppimista. Meillä saat olla mukana yhteiskuntaa kehittävissä hankkeissa, joissa toimitaan verkostomaisesti yhteistyössä monien muiden organisaatioiden kanssa.

Olemme moderni, turvallinen ja vakaa työpaikka. Maanmittauslaitoksen edistyksellisessä työskentelykulttuurissa työntekijöihin luotetaan. Meillä on mahdollista tehdä työtä ajasta ja paikasta riippumatta. Työssä tärkeintä on hyvä lopputulos. Ammattimaisella, valmentavalla johtamisella tuemme tavoitteiden saavuttamista ja työhyvinvointia.

Tietohallinnon toimintayksikkö vastaa Maanmittauslaitoksen IT- ja kehityspalveluista, tiedonhallinnasta ja arkistopalveluista. Tietohallinnon toimintayksiköllä on keskeinen rooli digitalisaation mahdollistajana ja yhteiseen kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuvien asiakaslähtöisten laadukkaiden, turvallisten ja skaalautuvien palvelujen toteuttajana. Tietohallinto varmistaa laitoksen teknologisen perustan toimivuuden ja jatkuvan kehittymisen.

Työpaikan tiedot: Helsingin toimipaikka Opastinsilta 12 C 00520 Helsinki

TEHTÄVÄN KUVAUS

Haemme johtavaa IT-asiantuntijaa Jatkuva palvelu -toiminnon vetäjäksi vakituiseen työsuhteeseen Maanmittauslaitoksen tietohallinnosta vastaavan toimintayksikön IT-palvelutuotanto-osastolle 1.9. alkaen (tai sopimuksen mukaan).

Uudistamme paraikaa tietohallintoamme ja IT-palveluiden tuottamisen mallia. Uudessa Jatkuva palvelu -toiminnossa koordinoidaan IT-palveluidemme jatkuvuutta sekä tuotetaan Service Desk -palvelua. Jatkuva palvelu -toiminto kehittää ja ylläpitää jatkuvien IT-palveluiden menetelmiä ja parhaita käytäntöjä. Keskeisimpiä ovat häiriöiden, ongelmien, muutosten, palvelupyyntöjen ja tuen prosessit, palvelulupausten ja palvelutasotavoitteiden (SLA) käytännöt sekä tilannekuvan, elinkaaren, käyttöönottojen ja tuotantoonvientien hallinnan menettelyt.

Johtavana IT-asiantuntijana olet merkittävässä roolissa tietohallintomme Jatkuva palvelu -toiminnon määrittelyssä, toteutuksessa ja käyttöönoton jalkautuksessa. Vastaat toiminnon operatiivisesta johtamisesta ja raportoinnista, vuosisuunnittelusta (resurssit ja muut kustannukset) sekä seurannasta. Jatkuva palvelu -toiminnon kehittäminen sekä sen menetelmien ja elinkaaren hallinta on oleellinen osa työtäsi. Toimit yhteistyössä sisäisten tuoteryhmien ja tukitoimintojen kanssa palveluiden ja sovellusten jatkuvuuden turvaamiseksi. Myös sidosryhmien ja asiakkuuksien koordinointi on osa tehtävänkuvaasi.

VAATIMUKSET

Edellytämme sinulta laaja-alaista kokemusta IT-palvelutuotannon prosesseista (häiriöt, ongelmat, muutokset, palvelupyynnöt, palveluhallinta ja tuki) sekä ajantasaista ITIL-osaamista. Kokemus Service Desk (SD) -toiminnasta sekä tilannekuvan hallinta-, analysointi- ja raportointiosaaminen ovat keskeisiä osaamisvaatimuksia.

Tehtävässä onnistumisen edellytyksinä on myös erinomainen paineensieto- ja koordinointikyky sekä hyvät vuorovaikutus-, yhteistyö- ja viestintätaidot.

Parhaat valmiudet tehtävän hoitamiseen antaa tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Arvostamme kokemusta palvelulupauksien ja palvelutasotavoitteiden (SLA) määrittelystä, elinkaaren hallinnasta ja elinkaarianalyyseistä, muutosten ja tuotantoonvientien koordinoinnista, sekä valvontajärjestelmien hyödyntämisestä.

Hyvä suomen ja englannin kielen taito.

Palkka määräytyy Maanmittauslaitoksen palkkausjärjestelmän tyyppitehtävän 13 mukaan. Tyyppitehtävän 13 palkka on 4625,35 €/kk. Tämän lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa, joka voi vaihdella välillä 0 – 45 %.

Sopimuksen mukaan.

Joustava

Vakinainen.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).

Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa .

Työskentelypaikkakunta voi olla Helsinki (Pasila) tai joku muu Maanmittauslaitoksen toimipaikka. Tutustu Maanmittauslaitokseen toimipaikkoihin: .

Työskentelypaikkakunta sovitaan valittavan henkilön kanssa.

Tehtävään valitun tulee antaa suostumus huumetestaukseen.

Koeaika: Koeaika on 6 kuukautta.

ID: 30-337-2021

Maanmittauslaitos

Apply Now

Categories

JobsXplore is more than a job board. You get more attention and more awareness from job seekers, and as employers, you can easily expose your company branding and be highlighted globally.

____________________________________

Contact Us

Contact Us |
Policy | Term and Condition |

____________________________________

Job Seekers

Create Free Account | Search Jobs |
Search Salaries | Candidates FAQs |

____________________________________

Employers

Employers | How It Work | Post FREE Job Ad | Employer FAQs |

___________________________________

Jobfair

Exhibitor | How It Work | Jobfair FAQs |

___________________________________

Popular Country To Work

Australia | Austria | Canada |
Denmark | Finland | France |
Germany | India | Indonesia |
Ireland | Italy | Japan | Kuwait |
Malaysia | Netherlands | New
Zealand | Qatar | Saudi Arabia |
Singapore | South Korea | Spain |
Sweden | Switzerland | Taiwan |
Turkey | United Kingdom | United
State | United Arab Emirates  |
_____________________________________