Maanrakennustyöntekijä

Veljekset Toivanen Oy on vuonna 1983 perustettu perheyritys. Asiakkaitamme ovat metalli-, paperi- ja kaivosteollisuus sekä verkko-operaattorit, rakennusliikkeet ja julkiset laitokset. Toiminnan laatu on paras käyntikorttimme. Tavoitteenamme on olla toimialueellamme ja -alallamme luotettava, osaava ja turvallinen kumppani.

Etsimme nyt näppäriä ja toimeliaita TYÖNTEKIJÖITÄ monipuolisiin maanrakennustyötehtäviin

Yrityksellämme on viisi toimipistettä ja maarakennustyömaita ympäri Pohjois-Suomen. Kaapeliverkot, maa- ja vesirakentaminen, tehdaspalvelut, kuljetukset ja nostot sekä kaivospalvelut ovat toimintamme ydintä. Monipuolinen toiminta tarkoittaa monipuolisia ja vaihtelevia työnkuvia. Meillä isot koneet jylläävät, mutta tärkeässä roolissa ovat myös työntekijät koneiden ulkopuolelle. Työtehtäviin voi kuulua esimerkiksi avustaminen kaapelin asentamisessa yhteistyössä kaivinkoneenkuljettajan kanssa, asennusten suojaamista ja työturvallisuudesta huolehtimista. Muita tehtäviä voi olla muun muassa hiekoitus- ja kastelutyöt, aluekunnossapidon työt, nurmen leikkaus ja erilaiset muut vihertyöt, talvisin porraslumityöt lapion ja kolan kanssa.

Aikaisempi kokemus infra-alan tehtävistä on eduksi, mutta ei välttämätöntä. Jos et ole vielä alan konkari, perehdytämme sinut tehtäviin. Tärkeintä on halu ja kyky oppia. Huomionarvoista on myös, että tässä työssä hyvä fyysinen kunto on tärkeä työssä jaksamisen vuoksi. Tehtävät edellyttävät työturvallisuuskorttia. Jos sinulla ei korttia vielä ole, sen voi näppärästi suorittaa verkossa. Kielitaidon osalta englanti on eduksesi.

Vaikka aluksi lähdetään liikkeelle koneiden ulkopuolelta, kuorma-autokortti on suureksi eduksi. Sinulta ei odoteta maarakennuskoneiden ajotaitoja, mutta palveluksessamme voit halutessasi monipuolistaa osaamistasi myös koneenkuljettajana.

Työaika on 40 tuntia viikossa ja töitä tehdään arkipäivisin. Pystyt kuitenkin vaikuttamaan työaikoihisi ja toivoisimmekin sinulta joustavuutta niiden suhteen.

Työnantajana olemme luotettava palkanmaksaja ja noudatamme Infra-alan työehtosopimusta. Työsuhteen alkuvaiheessa palkka on noin 12 €/h. Pyrimme tarjoamaan työntekijöillemme jatkuvan työsuhteen vuosiksi eteenpäin. Jos et vielä asu alueella, pystymme auttamaan majoitusjärjestelyissä. Arvostamme tekemisen meininkiä, oma-aloitteisuutta sekä myönteistä suhtautumista työntekoon ja työyhteisöön. Lisäksi tarjoamme kattavat työsuhde-edut työntekijöillemme.

Tarjoamamme työsuhde-edut:

– Virkistyspäivät

– Kulttuurisetelit

– Palvelusvuosimuistamiset

– Laaja työterveyshuolto

– Liikuntaedut

– Ostoedut

– Rekrytointipalkkio

– Nikotiinittomuusbonus

– Palkintomatkat

– Työaikajoustot

Meillä pääset osaksi ammattitaitoista 300 työntekijän työyhteisöä, jossa sinulla on mahdollisuus kehittää osaamistasi työkokemuksen sekä kouluttautumisen kautta ja edetä palveluksessamme erityistä osaamista vaativiin tehtäviin.

Haastattelemme hakijoita jo hakuajalla ja palkkaamme sopivat henkilöt heti heidän löydyttyä.

Veljekset Toivanen Oy is a family business founded in 1983. Our customers include the metal, paper, and mining industries, network operators, construction companies, and public utilities. The quality of operations is important to us. Our goal is to be a reliable, competent, and safe partner in our field and industry.

We are now looking for handy and active WORKER for versatile infrastructure construction tasks

Our company has five offices and construction sites all over Northern Finland. Cable networks, civil engineering, factory services, transportation and lifting, and mining services are at the core of our operations. Versatile activity means diverse and varied job descriptions. We have big machines, but employees outside the machines also play an important role. For example, the tasks may include assisting in the installation of the cable with an excavator driver, protecting installations, and providing occupational safety. Other tasks may include sanding and watering work, area maintenance work, lawn mowing, and various other green work, snow work with a shovel, and snow pusher in winter.

Previous experience in infrastructure tasks is an advantage, but not essential. If you have not yet gained similar work experience, we will introduce you to the tasks. The most important thing is the urge and ability to learn. It is also noteworthy that in this job, good physical condition is important for coping at work. Tasks require an occupational safety card. If you don’t have a card yet, you can easily do it online.

Even if you start from outside the machines at first, a truck card is an advantage. You are not expected to have the driving skills of construction machines, but in our service, you can also increase your skills as a machine driver if you wish.

Working hours are 40 hours a week and work is done on weekdays. However, you will be able to influence your working hours and we would like you to have flexibility with regard to them.

As an employer, we are a reliable salary payer. We comply with the collective agreement in the infrastructure sector. The salary is about 12 euros per hour at the beginning of the employment. We strive to provide our employees with a continuous employment relationship for years to come. If you do not yet live in the area, we can help with accommodation arrangements. We value the spirit of doing things, initiative, and a positive attitude towards work and the work community. In addition, we offer comprehensive employee benefits to our employees.

Employee benefits we offer:

– Recreation days

– Cultural vouchers

– Service recollections

– Extensive occupational health care

– Exercise benefits

– Purchase benefits

– Recruitment fee

– Nicotine-free bonus

– Reward trips

– Working time flexibility

With us, you become part of a professional work community of 300 employees. You have the opportunity to develop your skills through work experience and training and to advance in our service to tasks that require special skills.

We will interview applicants already during the application period and will hire suitable people as soon as possible.

Veljekset Toivanen Oy

Apply Now

Categories

JobsXplore is more than a job board. You get more attention and more awareness from job seekers, and as employers, you can easily expose your company branding and be highlighted globally.

____________________________________

Contact Us

Contact Us |
Policy | Term and Condition |

____________________________________

Job Seekers

Create Free Account | Search Jobs |
Search Salaries | Candidates FAQs |

____________________________________

Employers

Employers | How It Work | Post FREE Job Ad | Employer FAQs |

___________________________________

Jobfair

Exhibitor | How It Work | Jobfair FAQs |

___________________________________

Popular Country To Work

Australia | Austria | Canada |
Denmark | Finland | France |
Germany | India | Indonesia |
Ireland | Italy | Japan | Kuwait |
Malaysia | Netherlands | New
Zealand | Qatar | Saudi Arabia |
Singapore | South Korea | Spain |
Sweden | Switzerland | Taiwan |
Turkey | United Kingdom | United
State | United Arab Emirates  |
_____________________________________