Psykologi IT-psykiatrian ja psykososiaalisten hoi

HUS

  • Helsinki


  • Permanent

  • Full-time

HUS Psykiatriaan, IT-psykiatrian ja psykososiaalisten hoitojen linjan akuuttipsykiatrian psykologiyksikköön haetaan psykologia vakituiseen toimeen. Psykologin keskeisimpiin työtehtäviin kuuluu työskentely toiminnallisten häiriöiden poliklinikalla. Työn keskeisimmät sisällöt ovat arviointi, tutkimukset, erilaiset psykologiset yksilö- ja ryhmähoitointerventiot ja pitkäaikaisten ja hankalien kehollisten oireiden nettiterapian kehittäminen ja nettiterapeuttina työskentely.

Arvostamme innokasta ja kehittävää työotetta, kliinistä kokemustaustaa toiminnallisista häiriöistä kärsivien hoidossa, kokemusta hoito-ohjelmien kehittämisestä ja digitaalisten interventioiden kehittämisestä ja kykyä luennointi ja opetustyöhön. Aihepiiriin liittyvä tutkimustyökokemus on eduksi. Hyvät vuorovaikutustaidot, aikuinen ote työelämään, paineensietokyky ja adaptiivinen kyky moniammatilliseen yhteistyöhön ovat menestymisen tae.

Laillistettu psykologi.

Edellytämme asiakas- ja potilastiloissa työskentelevältä tartuntatautilain mukaista rokotussuojaa, ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työskentelevältä terveydentilan selvitystä keuhkotuberkuloosista.

Työ- ja elinkeinoministeriö

  • View & Apply

Apply Now

Categories

JobsXplore is more than a job board. You get more attention and more awareness from job seekers, and as employers, you can easily expose your company branding and be highlighted globally.

____________________________________

Contact Us

Contact Us |
Policy | Term and Condition |

____________________________________

Job Seekers

Create Free Account | Search Jobs |
Search Salaries | Candidates FAQs |

____________________________________

Employers

Employers | How It Work | Post FREE Job Ad | Employer FAQs |

___________________________________

Jobfair

Exhibitor | How It Work | Jobfair FAQs |

___________________________________

Popular Country To Work

Australia | Austria | Canada |
Denmark | Finland | France |
Germany | India | Indonesia |
Ireland | Italy | Japan | Kuwait |
Malaysia | Netherlands | New
Zealand | Qatar | Saudi Arabia |
Singapore | South Korea | Spain |
Sweden | Switzerland | Taiwan |
Turkey | United Kingdom | United
State | United Arab Emirates  |
_____________________________________