IT-asiantuntija

TYÖPAIKAN ESITTELY

Valtiokonttori on 270 henkilön monialainen virasto. Se vastaa valtion lainanotosta, kassavarojen sijoittamisesta, valtionvelan riskienhallinnasta ja hoitaa valtion työntekijöiden tapaturmakorvauksia, myöntää kansalaisille mm. sotilasvamma- ja rikosvahinkokorvauksia sekä hallinnoi valtion myöntämiä lainoja, korkotukia ja valtiontakauksia. Tehtäviin kuuluu valtion konsernilaskenta ja taloushallinnon sekä maksuliikkeen ohjaaminen. Tuemme myös valtion organisaatioita työelämän murroksessa, edistämme tiedolla johtamista ja kehitämme kuntien taloustietopalvelua.

Tietohallinto-toimiala huolehtii Valtiokonttorin yhteisistä ICT-palveluista sekä Talous ja henkilöstö -toimialan ja Kansalaispalvelut-toimialan substanssiasioiden ICT-palveluista.

Työpaikan tiedot: Valtiokonttori, Helsingin toimipiste Sörnäisten rantatie 13 00054 Valtiokonttori

TEHTÄVÄN KUVAUS

Tule mukaan ylläpitämään ja kehittämään valtiohallinnon moderneimpaa IT-ympäristöä ja vahvistamaan omaa osaamistasi. Valtiokonttori on merkittävästi siirtänyt IT-ympäristöään pilveen ja kehitys jatkuu. IT-ympäristömme on hybridi, jossa tieto siirtyy joustavasti julkisen pilven ja paikallisen konesalin. Monta teknistä ratkaisua olemme toteuttaneet ensimmäistä kertaa valtiohallinnossa. Näistä viime vuonna eniten ulospäin näkyvä on ollut koronakriisiin liittyvät kustannustuen järjestelmät.

Haemme neljää IT-asiantuntijaa, virkanimikkeiltä järjestelmäasiantuntija ja palvelukoordinaattori, seuraaviin tehtäviin:

Järjestelmäasiantuntijoita määräaikaiseen virkaan tukemaan toimintaa koronakriisin jatkuessa. Järjestelmäasiantuntija tukee liiketoimintaa ylläpitämällä ja pienkehittämällä ydinjärjestelmiä. Tehtävässä on tärkeää ratkaisukeskeisyys, hyvä perusosaaminen sekä motivaatio ja kyky ottaa haltuun IT-ympäristöjä.

Projektikoordinaattoreita työskentelemään osana tietohallinnon vaihtuvia IT-kehittämisprojekteja. Oppimishaluisilla ja innokkailla projektikoordinaattoreilla tulisi olla jo jonkin verran kartutettua projektiosaamista ja erilaisten projektimallien sekä JIRA-välineen tulisi olla tuttuja.

Määräaikaisuus kestää noin 6kk ja tarkemmasta jaksosta sovitaan valittavien henkilöiden kanssa.

Tehtävät on sijoitettu Tietohallintoon, Valtiokonttorin toimipisteeseen Sörnäisissä. Koronatilanteessa teemme käytännössä työtä etänä erityisesti Microsoftin Teamsiin tukeutumalla. Tarjoamme sinulle modernit ja toimivat työvälineet sekä työskentely-ympäristön, joka tarjoaa sinulle mahdollisuuden kehittää osaamistasi yhdessä muiden asiantuntijoidemme kanssa.

Työilmapiirimme on koko Valtiokonttorissa ja erityisesti Tietohallinto-toimialalla on mitatusti erinomainen.

VAATIMUKSET

Tehtävässä menestymistä tukee soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaavat tiedot ja taidot. Hyvä vastaavan työkokemuksen kautta hankittu perusosaaminen ja uuden omaksumiskyky tarjoavat sinulle erinomaisen pohjan. Tehtävä soveltuu myös opintojensa loppuvaiheessa olevalle ja jonkin verran työkokemusta omaavalle henkilölle.

Onnistumista tehtävässä tukee:

– Modernien Microsoft Azure -pilviympäristö ja hybridi-pilviratkaisujen sekä hallintavälineistön tuntemusta

– Kykyä suunnitella ja toteuttaa käytössämme olevista moderneista ICT-ratkaisuista asiakkaiden tarpeet täyttäviä palveluja.

Eduksi tehtävässä ovat:

– Modernit tietoliikenne ratkaisut, sekä sovelluskehitys- ja tietokantaympäristöt

– Identiteetin hallinta pilvipalveluympäristöissä.

Tarvitset tehtävässä ratkaisukeskeistä ja yhteistyökykyistä työskentelyotetta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Valtiokonttorissa palkkaus määräytyy tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen mukaan. Tehtävä on sijoitettu palkkaryhmään 6, jossa tehtäväkohtainen palkanosa on 3012,46 euroa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enimmillään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Projekti Tehtävän aloituksesta sovitaan tarkemmin valittavien henkilöiden kanssa.

Määräaikainen (yli 12 kk).

Virka on viraston yhteinen. Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).

Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa .

Tehtävässä noudatetaan koeaikaa, joka on enintään puolet virkasuhteen kestosta.

Haastattelut tehdään turvallisuus huomioiden Teamsin välityksellä.

ID: 28-291-2021

Työ- ja elinkeinoministeriö

Apply Now

JobsXplore is more than a job board. You get more attention and more awareness from job seekers, and as employers, you can easily expose your company branding and be highlighted globally.

____________________________________

Contact Us

Contact Us |
Policy | Term and Condition |

____________________________________

Job Seekers

Create Free Account | Search Jobs |
Search Salaries | Candidates FAQs |

____________________________________

Employers

Employers | How It Work | Post FREE Job Ad | Employer FAQs |

___________________________________

Jobfair

Exhibitor | How It Work | Jobfair FAQs |

___________________________________

Popular Country To Work

Australia | Austria | Canada |
Denmark | Finland | France |
Germany | India | Indonesia |
Ireland | Italy | Japan | Kuwait |
Malaysia | Netherlands | New
Zealand | Qatar | Saudi Arabia |
Singapore | South Korea | Spain |
Sweden | Switzerland | Taiwan |
Turkey | United Kingdom | United
State | United Arab Emirates  |
_____________________________________