IT-chef

Alands Landskapsregering

  • Maarianhamina, Ahvenanmaa


  • €4,500 per month

  • Permanent

  • Full-time

Ordinarie tjänst som IT-chef vid Ålands landskapsregerings allmänna förvaltning

Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som IT-chef och enhetschef för digitaliseringsenheten vid regeringskansliet.

Om arbetet som IT-chef

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är ansvara för den förvaltningsövergripande digitaliseringen, informationsteknologin och informationsteknologiutvecklingen, att koordinera centralisering, samordning och förvaltning av gemensamma digitala verksamhetssystem samt att leda digitaliseringsenheten. I övrigt ska IT-chefen handha andra av förman anvisade uppgifter som hör till verksamhetsområdet.

Behörighetskrav och kompetensprofil

Behörighetskrav för tjänsten är vid universitet eller därmed jämförbar högskola som är erkänd av nationell utbildningsmyndighet avlagd examen som motsvarar fyra års heltidsstudier med lämplig inriktning.

Meriterande

– God kännedom om det åländska samhället och förmåga till omvärldsanalys

– God social förmåga samt förmåga att entusiasmera, inkludera och inspirera andra

– Erfarenhet av att ha ansvarat för en beställarfunktion

– Erfarenhet av att arbeta självständigt, proaktivt och målinriktat

– Erfarenhet av utvecklingsarbete (processer, metoder och kommunikation)

– Erfarenhet av samarbete och nätverksskapande

Regeringskansliet och digitaliseringsenheten

Under regeringskansliets allmänna byrå finns stabs-, personal- och kommunikations-, digitaliseringsenheten och enheten för rättsliga och internationella frågor samt servicefunktionen. Allmänna byråns ansvarsområden och uppgifter är med stöd av 2 § 1 mom. landskapsförordningen (2020:127) om landskapsregeringens allmänna förvaltning ärenden som gäller författningsenliga frågor, offentlig förvaltning, externa relationer, allmän ordning och säkerhet, polisväsendet, allmänna val, kommunalförvaltning, kommunikation, digitalisering och informationsteknologi inom förvaltningen, tillståndsfrågor såsom spel, lotterier och penninginsamling, jämställdhet, integration, radio- och television, postväsendet, personalpolitik och personaladministrativt arbete samt interna servicefrågor.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse. Målsättningen är att fatta beslut rörande tillsättande senast i augusti 2021. Prövotid om 6 månader kan komma att tillämpas.

Lön

Grundlön 4500,04 euro samt ett allmänt tillägg om 121,24 euro per månad.

Mer information om arbetet

Närmare information om tjänsten lämnas av förvaltningschef John Eriksson eller av personalchef Pia Hollsten-Friman.

Läs mer om att arbeta på Ålands landskapsregering

Alands Landskapsregering

  • Apply Now

Apply Now

Categories

JobsXplore is more than a job board. You get more attention and more awareness from job seekers, and as employers, you can easily expose your company branding and be highlighted globally.

____________________________________

Contact Us

Contact Us |
Policy | Term and Condition |

____________________________________

Job Seekers

Create Free Account | Search Jobs |
Search Salaries | Candidates FAQs |

____________________________________

Employers

Employers | How It Work | Post FREE Job Ad | Employer FAQs |

___________________________________

Jobfair

Exhibitor | How It Work | Jobfair FAQs |

___________________________________

Popular Country To Work

Australia | Austria | Canada |
Denmark | Finland | France |
Germany | India | Indonesia |
Ireland | Italy | Japan | Kuwait |
Malaysia | Netherlands | New
Zealand | Qatar | Saudi Arabia |
Singapore | South Korea | Spain |
Sweden | Switzerland | Taiwan |
Turkey | United Kingdom | United
State | United Arab Emirates  |
_____________________________________