IT-kehittämispäällikkö HUS Tietohallinto

HUS on Suomen suurin terveydenhuoltoalan toimija ja maan toiseksi suurin työnantaja. Osaamisemme on kansainvälisesti tunnettua ja tunnustettua. HUS-Tietohallinto vastaa Helsingin ja Uudenmaan sairaalakuntayhtymän yhteisistä tietojärjestelmä- ja tietotekniikkapalveluista. Palveluksessamme on noin 440 IT-alan ammattilaista. Tietohallinnon kehittämis- ja suunnittelupalvelut tulosyksikössä kehitetään asiakaslähtöisiä digitaalisia palveluita, analytiikkaa ja tekoälyä hyödyntäviä palveluita.

Haemme kehittämispäällikköä HUS tietohallinnon sähköiset asiointipalvelut vastuualueelle suunnittelu- ja kehittämistehtäviin. Digipalveluiden ekosysteemin ja tuoteportfolion laajentamisen myötä palkkaamme uuteen tehtävään asiantuntijan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 3.5.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. Palkkaus KVTES:n mukaisesti.

Kehittämispäällikön tehtäviin kuuluu HUSin ja sen omistajakuntien yhteisten potilaille ja ammattilaisille suunnattujen digitaalisten palveluiden suunnittelu ja kehittäminen toimiminen hankkeiden/projektien vetäjänä monitoimittaja- ja moniasiakasympäristössä IT- kehittämistiimin työskentelyn koordinointi sekä toimittajahallinta digipalveluiden palvelualustan päivitysprojektin kehittämisen koordinoijana toimiminen.

Edellytämme:

– ylempää korkeakoulututkintoa

– vähintään kahden vuoden kokemusta IT ohjelmistokehityksen parissa

– kokemusta tuote ja/tai projektipäällikkönä toimimisesta

– kokemusta tiimin vetämisestä sekä toimittajayhteistyöstä

– integraatio/rajapintaosaamista

– kokemusta ketteristä menetelmistä

– kykyä toimia asiakasrajapinnassa sekä moniammatillisessa tiimissä

– hyvää kirjallista ja suullista suomen ja englannin kielen esittämistaitoa

Arvostamme:

– terveydenhuoltoalan kokemusta

– kokemusta lääkinnällisiksi laitteiksi katsottavien ohjelmistojen tuotekehitysprosessista

– näkemystä ekosysteemin rakentamisesta

– hyvää yhteistyökykyä ja verkosto osaamista

– joustavuutta, oma aloitteisuutta ja itsensä johtamisen taitoja

– ymmärrystä palvelulähtöisestä ICT kehittämisestä

Työyhteisömme on motivoitunut tekemään merkityksellistä ja vaikuttavaa työtä, tervetuloa joukkoomme! Lähetä sähköinen hakemus hakuajan loppuun mennessä.

Qualifications

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja soveltuva kokemus.

Edellytämme asiakas- ja potilastiloissa työskentelevältä tartuntatautilain mukaista rokotussuojaa, ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työskentelevältä terveydentilan selvitystä keuhkotuberkuloosista.

HUS

Apply Now

JobsXplore is more than a job board. You get more attention and more awareness from job seekers, and as employers, you can easily expose your company branding and be highlighted globally.

____________________________________

Contact Us

Contact Us |
Policy | Term and Condition |

____________________________________

Job Seekers

Create Free Account | Search Jobs |
Search Salaries | Candidates FAQs |

____________________________________

Employers

Employers | How It Work | Post FREE Job Ad | Employer FAQs |

___________________________________

Jobfair

Exhibitor | How It Work | Jobfair FAQs |

___________________________________

Popular Country To Work

Australia | Austria | Canada |
Denmark | Finland | France |
Germany | India | Indonesia |
Ireland | Italy | Japan | Kuwait |
Malaysia | Netherlands | New
Zealand | Qatar | Saudi Arabia |
Singapore | South Korea | Spain |
Sweden | Switzerland | Taiwan |
Turkey | United Kingdom | United
State | United Arab Emirates  |
_____________________________________