IT- och taltidningsstöd

Föreningen Ålands Synskadade söker en pålitlig IT-stödperson för föreningens medlemmar på Åland. Arbetet är flexibelt och förutsätter möjlighet att göra hembesök även på landsbygden.

Arbetets målsättning:

Minska det digitala utanförskapet hos personer med synnedsättning. Målet uppnås till exempel genom att:

– Att ge stöd och undervisning i grundanvändning av datorer, smarttelefoner och IT-hjälpmedel för synskadade inklusive specialprogram och appar.

– installering och utbildning av Daisyspelare alternativt programvara i dator/telefon/läsplatta som medlemmarna använder för att lyssna på dagstidningar och böcker

– Informera om verksamhetsområdet genom att bland annat uppdatera föreningens webbplats samt andra kanaler för att nå ut till berörda.

– Skapa lättillgänglig information och dokumentation inom arbetet.

– Vid behov ordna kurs- eller demotillfällen till exempel i föreningens verksamhetscenter i Mariehamn

– Sköta om och utveckla den interna IT-miljön hos föreningen

– Hålla medlemmar och övrig personal uppdaterad inom området.

Vi förutsätter att du

– är intresserad av teknik och lösningsorienterad

– trots teknikintresset gillar att arbeta med människor och förstår individens behov

– är självständig, strukturerad, pålitlig, pedagogisk och tålmodig

– kan en del administration/hantering av Microsoft 365 miljö

– kan prioritera, ta egna initiativ och ser vad som behöver göras

Vi erbjuder

– ett arbete där du själv har möjlighet att påverka hur det utformar sig

– utbildning bl.a via Finlands Svenska Synskadades förbund inom de specialområden som ingår i tjänsten (till exempel daisyspelare, telefoner för synskadade och talsynteser med mera)

– ett intressant och givande arbete i en fin arbetsmiljö

Vi ser helst att ansökningar och frågor skickas via mejl.

Työ- ja elinkeinoministeriö

Apply Now

JobsXplore is more than a job board. You get more attention and more awareness from job seekers, and as employers, you can easily expose your company branding and be highlighted globally.

____________________________________

Contact Us

Contact Us |
Policy | Term and Condition |

____________________________________

Job Seekers

Create Free Account | Search Jobs |
Search Salaries | Candidates FAQs |

____________________________________

Employers

Employers | How It Work | Post FREE Job Ad | Employer FAQs |

___________________________________

Jobfair

Exhibitor | How It Work | Jobfair FAQs |

___________________________________

Popular Country To Work

Australia | Austria | Canada |
Denmark | Finland | France |
Germany | India | Indonesia |
Ireland | Italy | Japan | Kuwait |
Malaysia | Netherlands | New
Zealand | Qatar | Saudi Arabia |
Singapore | South Korea | Spain |
Sweden | Switzerland | Taiwan |
Turkey | United Kingdom | United
State | United Arab Emirates  |
_____________________________________