IT-suunnittelija (järjestelmäasiantuntija)

TYÖPAIKAN ESITTELY

Oikeusrekisterikeskus (ORK) on oikeusministeriön hallinnonalan asiantuntijavirasto ja ketterä digiajan suunnannäyttäjä. Vastaamme oikeushallinnon digikehittämisestä, rekisterinpidosta, tiedonhallinnasta ja varallisuusrangaistusten täytäntöönpanosta. Meillä työskentelee n. 170 henkilöä, joista n. 90 toimii Tietojärjestelmäpalveluissa.

ORK:n Tietojärjestelmäpalveluissa tehtävämme on hankkia, kehittää ja ylläpitää moderneja ja asiakasystävällisiä digipalveluja kustannustehokkaasti koko hallinnonalalle. Asiakkaitamme ovat oikeushallinnon toimintasektorit, kuten oikeusministeriö, Rikosseuraamuslaitos, ulosottovirastot, syyttäjälaitos, Tuomioistuinvirasto sekä edunvalvonta- ja oikeusaputoimistot. Lisäksi johdamme tietojärjestelmiin liittyviä hankkeita ja projekteja yhteistyössä toimintasektoreiden ja muiden kumppaneiden kanssa.

Arvostamme projektiosaamista, ketteriä toimintatapoja sekä asiakaslähtöisyyttä. Virastomme sijaitsee Hämeenlinnassa, mutta joustavien etätyömahdollisuuksien ansiosta työskentely onnistuu osittain paikkariippumattomasti. Meillä pääset jättämään kädenjälkesi oikeushallinnon uudenaikaiseen toimintaan ja olemaan tiiviisti mukana hallinnonalan digitalisaatiossa. Haluamme sinun viihtyvän työssäsi ja kehittyvän kanssamme.

#töissäORKssa

Työpaikan tiedot: Oikeusrekisterikeskus Wetterhoffinkatu 2 13100 Hämeenlinna

TEHTÄVÄN KUVAUS

Tule IT-suunnittelijaksi ORK:n Tietojärjestelmäpalveluihin! Haemme osaavaa järjestelmäasiantuntijaa työskentelemään käyttöönoton kynnyksellä olevien järjestelmien kehitys- ja ylläpitotehtävissä. Käytössämme olevat järjestelmät rakentuvat moderneilla teknologioilla toteutettuihin ohjelmistoihin ja niiden vahvaan integrointiin muiden julkishallinnon järjestelmien kanssa.

Järjestelmäasiantuntijana toimit käyttöönotoissa teknisenä tukena ja muiden tekemistä koordinoiden. Käyttöönoton aikana koestat ja kehität suunniteltuja toimintatapoja. Lisäksi vastaanotat palvelukanavien kautta saapuvia tukipyyntöjä ja ratkaiset niitä yhteistyössä eri osapuolten kanssa.

Aloitat ryhmässä, jonka vastuulla on Rikosseuraamuslaitoksen tietojärjestelmät. Myöhemmin tehtäväsi voivat koskea myös muiden järjestelmien kehitys-, ylläpito- ja tukitehtäviä tarpeen mukaan. Meiltä saat työhösi raamit, joiden sisällä sinun on mahdollista soveltaa omaa erityisosaamistasi.

IT-suunnittelijana ORK:ssa teet työtä, jolla on merkitys. Työskentelet hyväntuulisessa työyhteisessä tsemppaavien ja innostavien työkavereiden kanssa. ORK:n asiantuntijajoukko koostuu monipuolisista osaajista, jotka mielellään oppivat sinulta uutta ja jakavat omaa osaamistaan vastavuoroisesti sinulle. Työssäsi saat sopivasti vastuuta, mutta et jää haastavissa tilanteissa yksin, sillä työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden ja kumppaneiden kanssa.

VAATIMUKSET

Sinulla on tehtävään soveltuva koulutus ja kokemusta IT-alan tehtävistä.

Lisäksi odotamme sinulta kokemusta, osaamista ja näkemystä seuraavista asioista:

– tietojärjestelmien tuki, ylläpito, kehittäminen, käyttöönotto ja testaus

– työskentely monipuolisesti eri toimijoiden (asiakkaiden, sidosryhmien, IT-toimittajien) kanssa

– teknisen ja loppukäyttäjänäkökulman yhteensovittaminen

– kokonaisuuksien, niiden välisten riippuvuuksien ja muutosten hallinta sekä

– proaktiivinen työskentelyote.

Olet asiakaspalvelutaitoinen ja palveluhenkinen tekijä. Sinulla on hyvät vuorovaikutus- ja viestintätaidot niin kirjallisesti kuin suullisestikin. Osaat ratkaista ongelmia ja haluat auttaa. Työskentelysi sujuu sekä itsenäisesti että ryhmässä. Omatoimisista tehtävistäsi suoriudut itseohjautuvasti, organisoidusti ja omaa työtäsi johtaen.

Eduksesi luemme IT-osaamista osoittavat sertifioinnit sekä kokemuksen, osaamisen ja ymmärryksen:

– vastaavista tehtävistä

– ITIL- kehykseen perustuvasta IT-palveluhallinnasta

– palveluhallinnan työkaluista (esim. ServiceNow, Jira, Confluence)

– tietojärjestelmien teknologisista ratkaisuista (esim. lokienhallinta, monitorointi- ja valvonta, käyttövaltuushallinta, CRM)

– kouluttamisesta ja ohjauksesta

– oikeushallinnossa tai valtionhallinnossa työskentelystä

– julkishallinnon toimintatavoista tai

– hanke- ja projektityöskentelystä.

Ei säädettyjä kelpoisuusehtoja.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää käytännössä erinomaista suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa ja tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Englannin kielen sujuva osaaminen on myös tehtävästä suoriutumisen kannalta eduksi.

Tehtäväkohtainen peruspalkka on vaativuustasolla 14M (3 076,60 e), lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuva palkanosa. Aloituspalkka sijoittuu välille n. 3 600 – 3 800 e/kk.

Me tarjoamme työntekijöillemme kattavan työterveyshuollon, joustavat etätyömahdollisuudet, lounastuen sekä kulttuuri- ja liikuntasetelit.

Tehtävän täytössä voidaan soveltaa enintään kuuden (6 kk) kuukauden koeaikaa.

Aloitus 1.4.2021 tai sopimuksen mukaan.

7 t 15 min/pv, liukuva työaika

Vakinainen.

Virka on viraston yhteinen. Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).

Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa .

ID: 25-273-2021

Työ- ja elinkeinoministeriö

Apply Now

JobsXplore is more than a job board. You get more attention and more awareness from job seekers, and as employers, you can easily expose your company branding and be highlighted globally.

____________________________________

Contact Us

Contact Us |
Policy | Term and Condition |

____________________________________

Job Seekers

Create Free Account | Search Jobs |
Search Salaries | Candidates FAQs |

____________________________________

Employers

Employers | How It Work | Post FREE Job Ad | Employer FAQs |

___________________________________

Jobfair

Exhibitor | How It Work | Jobfair FAQs |

___________________________________

Popular Country To Work

Australia | Austria | Canada |
Denmark | Finland | France |
Germany | India | Indonesia |
Ireland | Italy | Japan | Kuwait |
Malaysia | Netherlands | New
Zealand | Qatar | Saudi Arabia |
Singapore | South Korea | Spain |
Sweden | Switzerland | Taiwan |
Turkey | United Kingdom | United
State | United Arab Emirates  |
_____________________________________