Korkeakouluharjoittelija (analytiikka/IT-kehitys)

Toimiakseen oikein järjestelmä vaatii Javascriptin aktivoimista selaimessa.

Korkeakouluharjoittelija (analytiikka/IT-kehitys)

Organisaation esittely

Keskusrikospoliisin korkeakouluharjoittelijana pääset tekemään yhteiskunnallisesti merkityksellistä työtä suomalaisten turvallisuuden hyväksi monipuolisissa, haasteellisissa ja kiinnostavissa tehtävissä. Etsimme säännöllisesti harjoittelijoita erilaisiin tehtäviin virastossamme.

Olemme poliisin valtakunnallinen yksikkö, jonka toimialueena on koko Suomi. Erikoisalaamme on vakavimman, usein kansainvälisen ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunta. Meillä työskentelee noin 780 eri alojen ammattilaista, joista noin 60 prosenttia poliisitehtävissä ja 40 prosenttia siviilitehtävissä hyvin monipuolisilla koulutustaustoilla. Työllistämme muun muassa insinöörejä, kauppatieteilijöitä, kemistejä, biologeja sekä yhteiskunta- ja oikeustieteilijöitä.

Panostamme koko henkilöstömme hyvinvointiin ja osaamiseen, ja tarjoamme laajan kirjon kiinnostavia työtehtäviä. Korkeakouluharjoittelijat ovat arvostettu osa KRP:n työyhteisöä, ja harjoittelijat saavat tehtäviinsä kattavan perehdytyksen. Tarjoamme harjoittelijoille myös muun muassa tuetun ruokailun, liukuvan työajan sekä kaksi tuntia viikkoliikuntaa osana työaikaa.

Tehtävän kuvaus

Rahanpesun selvittelykeskuksen tehtävänä on rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen, paljastaminen ja selvittäminen sekä tutkintaan saattaminen.

Korkeakouluharjoittelija sijoittuu selvittelykeskuksen IT- ja analyysiryhmään.

Rekrytoitavan harjoittelijan osaamisesta ja kiinnostuksesta riippuen toimenkuva voi pai-nottua joko IT-kehityksen tukemiseen tai kvantitatiivisiin analyysi- ja raportointihankkei-siin:

– osallistuminen automatisoitujen analytiikka- tai raportointiratkaisujen tuottamiseen,

– erilaiset tietopalvelutehtävät operatiivisen, taktisen ja strategisen analyysin tukena,

– datan laatuongelmien identifiointi ja datan laadun kehittäminen,

– hallinnolliset IT-tehtävät, kuten kehityshankkeiden dokumentointi ja sidosryhmäyhteis-työ tai

– selvittelykeskuksen tekoäly- ja robotiikkahankkeiden tukeminen.

Lisäksi korkeakouluharjoittelijan tehtäviin kuuluvat selvittelykeskuksen toimialaan liitty-vät muut tehtävät.

Haetaan ensisijaisesti harjoittelijaa, joka on oikeutettu koulun harjoittelutukeen.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Tehtävään ei ole säädetty erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa

Hakijalta odotamme

Hakijan toivotaan suorittavan korkeakoulututkintoa esimerkiksi tietotekniikasta, tilastotieteestä tai muulta soveltuvalta alalta.

Harjoittelijalta edellytetään kokemusta vähintään kahdesta seuraavista aihepiireistä (opintojen, aiempien työtehtävien tai harrastuneisuuden kautta):

1. automatisoitu data-analytiikka, datan visualisointi tai raportointi,

2. suurten tietoaineistojen kvantitatiivinen analyysi ja tilastollisten analyysien tuottaminen,

3. relaatiotietokannat,

4. datan laadun kehittäminen tai

5. IT-kehityshankkeiden koordinointi tai muut hallinnolliset IT-tehtävät.

Harjoittelijalta toivotaan osaamista vähintään kahdesta seuraavista teknologioista TAI valmiutta perehtyä näihin heti harjoittelujakson alussa:

1. PowerBI

2. SQL Server (erityisesti tietokantakyselyiden tekeminen)

3. Excel (funktiot, pivot-taulukot, PowerQuery, makrot)

Tehtävän kansainvälisen luonteen vuoksi korkeakouluharjoittelijalta edellytetään vähintään hyvää sekä suullista että kirjallista englannin kielen taitoa. Harjoittelijalta odotetaan myös yhteistyökykyisyyttä ja oma-aloitteisuutta.

Harjoittelijan tulee olla kirjoilla toisen asteen oppilaitoksessa, korkeakoulussa tai yliopistossa, eikä ole vielä suorittanut tutkintoa. Harjoittelijoina voivat kuitenkin olla opintojaan jatkavat korkea-asteen välitutkinnon suorittaneet.

– Työkokemus pankkialalta, rikostorjunnasta tai muulta relevantilta alalta.

– Kokemus tai tietämys rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnasta.

– Perehtyneisyys ohjelmistorobotiikkaan, koneoppimiseen tai tekoälyyn; erityisesti Python-ympäristössä.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 1.6.2021

Määräaikainen, päättyy: 30.11.2021 Harjoittelu

Harjoittelun tarkempi ajankohta sovitaan vielä erikseen. Yliopisto-opiskelijoilla harjoittelun kesto on keskimäärin 3kk. Ammattikorkeakouluopiskelijoilla harjoittelun kesto määräytyy suoritettavan tutkinnon mukaan (max.6kk).

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 17.1.2021 23:59

ID: 26-1752-2020

Sähköiset hakemukset:

.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Keskusrikospoliisin kirjaamo

PL 285

01301 VANTAA

Hakemukseen on mahdollista liittää CV/nimikirjanote.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Harjoittelun palkkaus määräytyy Poliisihallinnon/KRP:n ohjeistuksen mukaisesti ja tulee olemaan 1300-1600 €/kk.

Edut

Tarjoamme hyvähenkisen työyhteisön ja hyvät mahdollisuudet kehittyä tehtävässä. Työympäristömme on kansainvälinen ja olemme monella tehtäväalueella ainoita Suomessa. Henkilöstön osaaminen, sitoutuneisuus ja aikaansaavuus ovat tuloksellisuutemme kulmakivet. Tarjoamme joustavia työaikamahdollisuuksia ja hyvän työterveyshuollon, työantajan tukeman työpaikkaruokailun, virkistys- ja liikuntatilaisuuksia sekä hyvät mahdollisuudet työkunnon ylläpitoon.

Valtiokonttori

Apply Now

Categories

JobsXplore is more than a job board. You get more attention and more awareness from job seekers, and as employers, you can easily expose your company branding and be highlighted globally.

____________________________________

Contact Us

Contact Us |
Policy | Term and Condition |

____________________________________

Job Seekers

Create Free Account | Search Jobs |
Search Salaries | Candidates FAQs |

____________________________________

Employers

Employers | How It Work | Post FREE Job Ad | Employer FAQs |

___________________________________

Jobfair

Exhibitor | How It Work | Jobfair FAQs |

___________________________________

Popular Country To Work

Australia | Austria | Canada |
Denmark | Finland | France |
Germany | India | Indonesia |
Ireland | Italy | Japan | Kuwait |
Malaysia | Netherlands | New
Zealand | Qatar | Saudi Arabia |
Singapore | South Korea | Spain |
Sweden | Switzerland | Taiwan |
Turkey | United Kingdom | United
State | United Arab Emirates  |
_____________________________________