SAP-asiantuntija (it-suunnittelupäällikkö)

Turun kaupunki hakee vakituiseen työsuhteeseen SAP-asiantuntijaa (IT-suunnittelupäällikkö) IT-palveluiden asiantuntijapalvelut-yksikköön.

Turun kaupungin toiminnanohjausjärjestelmä (SAP) kattaa taloussuunnittelun ja -raportoinnin, hankinnat sekä henkilöstöhallinnan. Järjestelmään on yli 100 liittymää kaupungin sisäisistä ja ulkoisista järjestelmistä. Liittymien hallinta yhteistyössä kaupungin ICT-kumppanien kanssa on keskeinen osa SAP ERP -järjestelmän kehittämistä ja ylläpitoa.

SAP-kehitysprojektien ja -hankkeiden osalta SAP-asiantuntujana toimivan IT-suunnittelupäällikön vastuulla on vaatimusmäärittelyt, ratkaisun toiminnalliset suunnittelutehtävät ja testaukset. Työtehtäviin kuuluu myös SAP-kehitysprojektien ja -hankkeiden suunnittelu-, toteutus- ja käyttöönottovaiheisiin osallistuminen asiantuntijaroolissa tai IT-osuuden projektipäällikön roolissa. Työhön liittyy myös liittymien suunnittelua ja rajapintojen määrittelyä.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto ja hyvä tehtävään soveltuva työkokemus

Tehtävä edellyttää lisäksi tiivistä yhteistyötä prosessinomistajien, prosessipäälliköiden, ratkaisuasiantuntijoiden sekä palvelun toimittajien kanssa. Näin ollen tarvitaan myös kokonaisymmärrystä SAP:sta sekä prosessimaista ajattelutapaa. Tehtävässä tarvitaan suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Erityisesti odotamme Sinulta kykyä ja motivaatiota uusien asioiden oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Hyvät vuorovaikutustaidot sekä yhteistyökykyinen ja vastuullinen asenne ovat avaintekijöitä tehtävässä menestymisen kannalta. Pääset osaksi erittäin ammattitaitoista ryhmää, jossa voit kehittää omia taitojasi hyvin laajassa ja monipuolisessa ICT-ympäristössä.

Jätäthän hakemuksesi pian, haastattelemme hakijoita jo hakuaikana. Työsuhde alkaa 1.6. tai sopimuksen mukaan.

Kuntarekry

Apply Now

JobsXplore is more than a job board. You get more attention and more awareness from job seekers, and as employers, you can easily expose your company branding and be highlighted globally.

____________________________________

Contact Us

Contact Us |
Policy | Term and Condition |

____________________________________

Job Seekers

Create Free Account | Search Jobs |
Search Salaries | Candidates FAQs |

____________________________________

Employers

Employers | How It Work | Post FREE Job Ad | Employer FAQs |

___________________________________

Jobfair

Exhibitor | How It Work | Jobfair FAQs |

___________________________________

Popular Country To Work

Australia | Austria | Canada |
Denmark | Finland | France |
Germany | India | Indonesia |
Ireland | Italy | Japan | Kuwait |
Malaysia | Netherlands | New
Zealand | Qatar | Saudi Arabia |
Singapore | South Korea | Spain |
Sweden | Switzerland | Taiwan |
Turkey | United Kingdom | United
State | United Arab Emirates  |
_____________________________________